INNEHÅLL

BILJETTER

Uppsala Stads Trafik AB, 35 öre

Uppsala Stads Trafik AB, 60 öre

Uppsala Stads Trafik AB, rabattbiljett

Uppsala Stads Trafik AB, tilläggsbiljett 30 öre

Uppsala Stads Trafik AB, tilläggsbiljett 60 öre

Spårvägs AB Upsala-Mälaren, övergångsbiljett

Uppsala läns Bussbolag A/B, rabattbiljett Gamla Uppsala-Uppsala

MERA!