Uppsala Stads Trafik AB 60 öre, framsida.

BAKSIDA

LISTA