Uppsala Stads Trafik AB 35 öre, framsida.

BAKSIDA

LISTA