INNEHÅLL

BILJETTER 2

London Transport Buses, Route 88

London United Tramways

Sheffield Transport Dept.

Åbo, spårvägsbiljett

Tallinn, spårvägsbiljett

Moskva, trådbussbiljett

Moskva, bussbiljett

Leningrad, spårvägsbiljett

Leningrad, trådbussbiljett

MER!

FÖRRA