Emsfors bruk - Påskallavik 2014-08-24


Järnvägen med 600mm spårvidd var i trafik 1920-1975. Under några år från 1920 fanns även ett spår västerut till en torvmosse söder om Karlshammar. Ånglok och senare motorlok användes på banan.

The 600mm gauge railway between the paper mill in Emsfors to the port in Påskallavik was in use 1920-1975. During a few years from 1920 there was also a spur to a peat bog south of Karlshammar. Steam engines and in later years internal combustion engines were used on the line.


©Per Backman 2014, All rights reserved. INNEHÅLL - CONTENTS