Ånglok steam engine Hv1


Linjen till torvmossen 1,3 km väster om bruket.

The spur to the peat bog 1.3 km west of the mill.


Förra   UPP   Nästa