Banvallen i Påskallavik


Banvallen ner mot hamnen i Påskallavik med en sliper.

The trackbed towards the port in Påskallavik with a sleeper.


Förra   UPP   Nästa