Påskallavik


Banvallen ner mot hamnen i Påskallavik.

The trackbed towards the port in Påskallavik.


Förra   UPP   Nästa