SRJ, Uppsala, godståg till Hallstavik


Det ser ut att gå fortare än vad det gjorde, hastigheten var tämligen beskedlig.

The train is not moving as fast as it seems.


Förra   UPP   Nästa