Godståg till Hallstavik på smalspåret i Uppsala


Tåget försvinner österut.

The train is disapearing to the east.


Förra   UPP   Nästa