Godståg Roslagsbanan, Uppsala, Narrow gauge freight train


Tåget har avgått och skall just passera bron över Strandbodgatan.

The train has departed and is about to pass the bridge over the street Strandbodgatan.


Förra   UPP   Nästa