Härnestad svängbro 2022 - Härnestad swing bridge 2022

Gärds Härads Järnväg, från 1 juli 1898 Östra Skånes Järnvägar, svängbron över Helge Å vid Härnestad hållplats på bandelen Everöd-Åhus. Öppnad 18 december 1883, nedlagd 1 juli 1936.

Alla bilder är tagna från öst mot väst.


Gärds Härads Järnväg, from 1st July 1898 Östra Skånes Järnvägar, the swing bridge across Helge Å at Härnestad halt on the line Everöd-Åhus. Opened 18th December 1883, closed 1st July 1936.

All pictures are from east to west.©Per Backman 2022, All rights reserved. INNEHÅLL - CONTENTS