Härnestad 2022


Bron. I förgrunden pivotens centrumanordning.

The bridge. In the forground is the central support of the pivot.


Förra   UPP   Nästa