Härnestad 2022


Pivotens centralanordning.

The central support of the pivot.


Förra   UPP   Nästa