Åbo, spårvägsbiljett 1971, framsida.

BAKSIDA

LISTA