Åbo våren 1973 - Turku spring 1973

©Per Backman 1973, All rights reserved. INNEHÅLL - CONTENTS