Ånglok steam engine Hv1


Ett avställt ånglok litt. Hv1 (?), samma som på föregående bild.

A disused steam engine type Hv1 (?), the same as on the previous image.


Förra   UPP   Nästa