Motorvagn Dm4 Rälsbuss Dm4 railcars


Motorvagn litt. Dm4 och en rälsbuss litt. Dm7 längst fram.

Motorcoach type Dm4 and a railcar type Dm7 in the front.


Förra   UPP   Nästa