150 m från landsvägen mot sydväst.

150 yds from the main road facing southwest.


Förra   Upp   Nästa