150 m från landsvägen mot nordost.

150 yds from the main road facing northeast.


Förra   Upp   Nästa