Vid landsvägskorsningen mot sydväst.

At the main road crossing facing southwest.


Förra   Upp   Nästa