Resterna av hamnen på Kamstenen.

The remainder of the port on the islet Kamstenen.


Förra   Upp   Nästa