Banken sedd från sydligaste delen av Kamstenen, mot norr.

The embankment seen from the southernmost islet Kamstenen. To the north.


Förra   Upp   Nästa