Resterna av hamnen på Kamstenen, mot sydväst.

The remainder of the port on the islet Kamstenen. To the southwest.


Förra   Upp   Nästa