Friluftsmuséet i Vånevik. Diverse rälsbitar som mycket väl kan härstamma från någon annan plats än Vånevik.

The open air museum in Vånevik. Odd bits and ends that very well may be from some other place than Vånevik.


Förra   Upp   Nästa