Vånevik 2014-08-24
Banan byggdes 1900, lades ned 1947 och revs slutligen 1963. Hästdrift 1900-1937, senare änvändes två tvåaxliga bensinmotorlok. Spårvidd 900 mm

The railway was built 1900, closed 1947 and eventually lifted 1963. Horse-powered 1900-1937, thereafter two engines with petrol motors were used. Guage 900 mm.
©Per Backman 2014 INNEHÅLL - CONTENTS