Uppsala Östra, maj 1971

©Lars Wenngren 1971, All rights reserved.


Uppsala Östra, våren 1973

©Per Backman 1973, All rights reserved.


 INNEHÅLL - CONTENTS