Uppsala Östra, Lännabanan


Uppsala Östra från öster i maj 1971. Byggnaden skall just rivas.

Uppsala Östra (Eastern, narrow gauge station) from the East in May 1971. The building is about to be demolished.


Förra   UPP   Nästa