Spårvägsincident på ul. Strzelecka 1985-02-27.

Tram incident on ul. Strzelecka 1985-02-27.


Förra   UPP   Nästa