Poznan, ul. Strzelecka 1985-02-27.Två spårvagnar av typ 102N möts i den alltför snäva kurvan med med följd av att den ena lämnar sitt koppel i den andra. Efter långa disskussioner släpas den skadade bort av en motorvagn typ N.

Two 102N-trams meet in the sharp curve and as a result one of them leaves its coupling in the other. After long discussions the damaged car is hauled away by a N-type tram.

©Per Backman 1985, All rights reserved. INNEHÅLL - CONTENTS