Junkers G38 Generalfeldmarschall von Hindenburg


Lufthansas jätteflygplan D-2500 Generalfeldmarschall von Hindenburg. Flygplanstypen Junkers G38 byggdes i två exemplar, detta var det mest långlivade, byggt 1932. Det förstördes vid ett engelskt flyganfall i Aten i maj 1941.

The enormous D-2500 Generalfeldmarschall von Hindenburg of Lufthansa. Two Junkers G38 were built, this was the most long lived of them, built in 1932. It was destroyed in an English airraid in Athens 1941.Zeppelin LZ120 "Bodensee" (Esperia)


Zeppelins första Luftskepp efter första världskriget LZ120 "Bodensee" (Esperia).

The first airship of Zeppelin after WW I, LZ120 "Bodensee" (Esperia). INNEHÅLL - CONTENTS