Zeppelin LZ120 Bodensee Esperia


LZ120 "Bodensee", jungfrufärd 1919.08.24, flög till Stockholm 1919.10.08, 1921 överlämnades det till Italien som krigsskadestånd och fick där heta "Esperia". Sista färden 1928.07.28, varefter det skrotades.

LZ120 "Bodensee", first flight 1919.08.24, flew to Stockholm 1919.10.08, 1921 it was sent to Italy as war reparation, wher it was called "Esperia". Last flight 1928.07.28, whereafter it was scrapped.


BACK