Norra bibanan öster om korsningen med gamla riksväg 15. Mot sydost. Det syns tydligt var syllarna legat.

The northern branch east of the old state road. Looking southeast. It can be clearly seen where the sleepers have been.


Förra   Upp   Nästa