Norra bibanan väster om korsningen med gamla riksväg 15. Mot nordväst.

The northern branch west of the old state road. Looking northwest.


Förra   Upp   Nästa