3,6 km syd, mot norr. Skogsvägens början vid vägen Djuramåla-Bocksmåla.

3,6 km South, facing North. The forest road starts at the road Djuramåla-Bocksmåla.


Förra   Upp   Nästa