3,2 km syd, mot söder. 400 meter av banvallen har blivit skogsväg.

3,2 km South, facing South. 400 yards of the embankment has been turned in to a forest road.


Förra   Upp   Nästa