Anrep-Svedala No2 18 E

De flänsade hjulen har använts för att flytta maskinen på vanlig räls, vilket förklarar varför denna räl fanns på platsen..

The flanged wheels have been used to move the machine on standard rails, which explains the presence of this rail.


Förra   Upp   Nästa