Anrep-Svedala No2 18 E

De flänsade hjulen har använts för att flytta maskinen på vanlig räls.

The flanged wheels have been used to move the machine on standard rails.


Förra   Upp   Nästa