Resterna av hamnen på Kamstenen, mot nordöst.

The remainder of the port on the islet Kamstenen. To the northeast.


Förra   Upp   Nästa