Resterna av hamnen på Kamstenen, mot sydöst.

The remainder of the port on the islet Kamstenen. To the southeast.


Förra   Upp   Nästa