Resterna av hamnen på Kamstenen, mot norr.

The remainder of the port on the islet Kamstenen. To the north.


Förra   Upp   Nästa