Resterna av hamnen på Kamstenen, mot väst.

The remainder of the port on the islet Kamstenen. To the west.


Förra   Upp   Nästa