Banan närmar sig vägen, mot väst.

The track approaching the road. To the west.


Förra   Upp   Nästa