Banans början uppe bland stenbrotten, mot väst.

The beginning among the quarries. To the west.


Förra   Upp   Nästa