Vårfru station, Enköping-Heby-Runhällens Järnväg


Målet, Vårfru station.

The goal, Vårfru station.


Förra   UPP   Nästa