Enköping-Heby-Runhällens Järnväg, oktober 1973


En promenad från Enköping till Vårfru station. Trafiken upphörde 1959 och banan revs 1963-64.

A railroad ramble from Enköping to Vårfru station.The line was disused in 1959 and the track lifted 1963-64.

©Per Backman 1973, All rights reserved. INNEHÅLL - CONTENTS