Warszawa, ul. Pulawska, 1983.06.01

Första dagen med återöppnad trådbusstrafik. Trådbussarna är av typ ZIU9UP, tillverkade i Minsk. De sista utrangerades 1991 och trådbusstrafiken lades ner igen 1995.09.01.

The first day with renewed trollybus communication. The trolleybuses are ZIU9UP, made in Minsk, the last ones withdrawn 1991. The trolleybus line was closed 1995.09.01


©Per Backman 1983, All rights reserved. INNEHÅLL - CONTENTS