Vedamåla Torvströfabrik


I drift 1949-1972, spårvidd 600mm, handdriven.

In use 1949-1972, gauge 600mm, human traction.
©Per Backman 2017 INNEHÅLL - CONTENTS