Uppsala Östra, september 1971


Ett ånglok, Marma Långrör Järnväg 5, ex Norra Östergötlands Järnväg 16 kommer till Uppsala Östra.

A steam engine, Marma Långrör Järnväg 5, ex Norra Östergötlands Järnväg 16 arrives to Uppsala Östra (Eastern, 891 mm gauge station).

©Per Backman 1971, All rights reserved.Uppsala Ekeby, 27 februari 1972


SJK-utflykt med ångloket E 1195 på Uppsala Ekeby station 27/2 1972.

An excursion train of the Swedish Railway Club pulled by the engine E 1195 at Uppsala Ekeby station, Feb. 27th 1972.

©Lars Wenngren 1972, All rights reserved.Lokstallet, Uppsala C, 31 augusti 1973


Två N-lok, 643 från 1901 och 1440 från 1919 i lokstallet på Uppsala C, 31/8 1973.

Two shunting engines type N, No 643 built in 1901 and No 1440 built in 1919, in the shed at Uppsala Central station, Aug. 31st, 1973.

©Per Backman 1973, All rights reserved. INNEHÅLL - CONTENTS