Tuna 25 maj 2006
Trafik på järnvägen mellan Västervik och Hultsfred 25 maj 2006. Alla bilder utom tre är från Tuna station.

Service on the 891mm railway between Västervik and Hultsfred May 25th 2006. All but three pictures are from Tuna station.

©Lars Wenngren 2006, All rights reserved. INNEHÅLL - CONTENTS